อาหารสูตรครบถ้วน เอนชัวร์ทุกวัน

เอนชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วน
สำหรับผู้ใหญ่

ทำไมต้องเอนชัวร์

การมีร่างกายที่แข็งแรงและได้ทำในสิ่งที่คุณรัก จำเป็นต้องดูแลร่างกายเป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ เริ่มจำหน่ายครั้งแรกในโลก ในปี ค.ศ. 1973 และตั้งแต่นั้นมา ผู้บริโภคก็ได้รับการเสริมโภชนาการที่ให้สารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่เอนชัวร์ได้เน้นความสำคัญของวิทยาการด้านโภชนาการ สูตรของเอนชัวร์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยผ่านนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ เรายึดมั่นในมาตรฐานจากแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส สหรัฐอเมริกา เมื่อเป็นเรื่องของโภชนาการ เราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาปรับปรุงการเสริมคุณค่าโภชนาการให้ดีต่อผู้บริโภค

ทำไมต้องเอนชัวร์ HMB - Ensure

มอบสิ่งที่ดีให้ตัวคุณเอง