โปรแกรมสมาชิก My Family Club

 โปรแกรมสมาชิก My Family Club

My Family Club คือโปรแกรมการดูแลสมาชิกที่สมาชิก สามารถสะสมคะแนนผ่านทุกยอดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ที่ร่วมรายการ และสมาชิกสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกของรางวัลต่างๆ ที่กำหนด รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทาง My Family Club ตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับสมาชิก

 โปรแกรมสมาชิก My Family Club
 โปรแกรมสมาชิก My Family Club
 โปรแกรมสมาชิก My Family Club

ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ที่เข้าร่วมรายการ

1,200 กรัม 150 คะแนน

Main Image

product

Title
1,200 กรัม 150 คะแนน
Detail Page Path

1,200 กรัม
150 คะแนน

1,600 กรัม 200 คะแนน

Main Image

product

Title
1,600 กรัม 200 คะแนน
Detail Page Path

1,600 กรัม
200 คะแนน

400 กรัม 50 คะแนน

Main Image

product

Title
400 กรัม 50 คะแนน
Detail Page Path

400 กรัม
50 คะแนน

850 กรัม 110 คะแนน

Main Image

product

Title
850 กรัม 110 คะแนน
Detail Page Path

850 กรัม
110 คะแนน

วิธีสะสมคะแนน

แบบกระป๋อง
  1. สแกน QR Code ที่ใต้กระป๋อง
  2. คลิกปุ่มสะสมคะแนนที่ด้านบน
  3. สแกน QR Code อีกครั้ง
  4. เข้าสู่ My Family Club
  5. หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะตรวจสอบและอัปเดตคะแนนภายใน 7 วัน (กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน)

แบบกล่อง
  1. สแกน QR Code ที่ฝากล่องด้านใน
  2. เข้าสู่ My Family Club
  3. หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ คะแนนจะถูกสะสมโดยอัตโนมัติ

ยิ่งสแกน QR Code สะสมคะแนน ยิ่งได้ของรางวัล! สมัครสมาชิกที่ My Family Club

 

TH.2022.26338.ENS.1(v1.0)©2022Abbott