ทดสอบอายุกล้ามเนื้อ

Sample Request No

คุณต้องการรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองหรือไม่

 

ลงทะเบียน

รับผลิตภัณฑ์นี้สำหรับ:*

กรอกรายละเอียด เพื่อรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง 

กรุณาระบุชื่อจริง กรุณาระบุชื่อจริง อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้น
กรุณาระบุนามสกุล กรุณาระบุนามสกุล อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้น
กรุณาระบุวันเกิด
รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง
วันที่ไม่ถูกต้อง
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง กรุณาระบุอีเมล

ที่อยู่ในการจัดส่ง

กรุณาระบุที่อยู่ กรุณาระบุที่อยู่ การระบุที่อยู่ไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุชื่อซอย ชื่อซอยไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุชื่อถนน กรุณาระบุชื่อถนน ชื่อถนนไม่ถูกต้อง
รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง

เบอร์มือถือ 

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกรหัส OTP เพื่อดำเนินการ กรอกรหัส OTP ผิด กรุณาลองอีกครั้ง

ส่งรหัส OTP แล้ว

ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

คุณมีคำขอ OTP เกินจำนวนสูงสุดแล้ว โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

ขอรหัส OTP...

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับผลิตภัณฑ์เอนชัวร์
ขนาดทดลองฟรี: 

  • ท่านสามารถลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นวานิลลา ขนาดทดลอง 60.6 กรัม จำนวน 1 ซอง มูลค่า 72 บาท ที่ https://family.abbott/th-th/ensure/get-ensure/sample-request.html ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2566

  • สงวนสิทธ์การรับผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนที่กำหนด

  • ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ

 
กรุณายืนยันเพื่อดำเนินการต่อ
 

*อาหารทางการแพทย์ ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์