ข้อมูลน่ารู้ในการดูแลผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

บทบาทการเป็นผู้ดูแลเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่แต่ก็ทำให้คุณสุขใจ ผู้ดูแลอาจต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อดูแลคนที่เขารัก หากคุณต้องดูแลสมาชิกผู้สูงวัยในครอบครัว หรือดูแลผู้ป่วยในครอบครัว โปรดรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพัง

เอนชัวร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนให้คุณเริ่มต้นดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อที่จะได้ดูแลคนที่คุณรักและดูแลตัวคุณเองได้ตามที่ต้องการ

Patients without muscle atrophy

Main Image

article

Title
ดูแลผู้ป่วยอย่างไรไม่ให้กล้ามเนื้อลีบ
Short Description

อาการกล้ามเนื้อลีบเป็นหนึ่งในอาการที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย

Detail Page Path

อ่านต่อ​

Nutrition for convalescent patients

Main Image

article

Title
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น
Short Description

เมื่อเกิดการเจ็บป่วยและได้รับการรักษาจนอยู่ในระยะฟักฟื้นแล้ว ผู้ป่วยควรได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างครบถ้วนเหมาะสม 

Detail Page Path

อ่านต่อ​

Good nutrition for bedridden seniors

Main Image

article

Title
โภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง​
Short Description

ภาวะผู้ป่วยติดเตียงเป็นภาวะที่พบได้ในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลังการผ่าตัดใหญ่ การป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

Detail Page Path

อ่านต่อ​

Risk Factors For Accidents

Main Image

article

Title
ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ใหญ่
Short Description

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะเกิดความเสื่อมถอย มวลกล้ามเนื้อลดลง ทำให้เสียสมดุลในการเคลื่อนไหว การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เกิดได้ง่ายและใกล้ตัวมาก

Detail Page Path

อ่านต่อ​