คำถามที่พบบ่อย

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Efficacy)

  1. ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ แตกต่างอย่างไร?  
    ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่มาจาก HMB เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่?


    เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีการปรับสารอาหารโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น และเสริม β-Hydroxy β-Methylbutyrate (HMB) ที่ช่วยฟื้นฟูและรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อ ดังนั้นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่จึงเป็นผลมาจากการเสริมประโยชน์กันของสารอาหารทั้งหมดที่อยู่ในสูตรปรับปรุงใหม่ ในแต่ละหนึ่งหน่วยบริโภคของการรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ที่มี HMB จะทำให้ได้รับโปรตีนคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น 23% และได้รับวิตามินดีสูงขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับสูตรเดิม นอกจากนี้ เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่นี้ ยังมีกรดไขมันจำเป็น กรดไขมัน ไลโนเลอิก (โอเมก้า 6) กรดไขมันอัลฟา-ไลโนเลนิก (โอเมก้า 3) พรีไบโอติก (FOS) รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุ 28 ชนิด ทำให้เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ให้โภชนาการที่ครบถ้วนและสมดุล

  2. เนื่องจากเอนชัวร์ โกลด์ มุ่งเน้นไปที่สุขภาพของกล้ามเนื้อ แล้วเอนชัวร์ โกลด์ จะส่งผลดีต่อสุขภาพกระดูกด้วยหรือไม่?

    การปรับปรุงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเอนชัวร์ โกลด์ คือการเพิ่มปริมาณวิตามินดีจากเดิม 102 IU ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (S616/S841) เป็น 310 IU ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (S906/S907) วิตามินดีมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพกระดูกและการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดให้เป็นปกติ โดยช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียมและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก นอกจากนี้ วิตามินดียังช่วยลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่งสัมพันธ์กับการทรงตัวที่ไม่มั่นคงและกล้ามเนื้อที่อ่อนแอ การหกล้มเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแตกหักของกระดูกทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป*

    การได้รับเอนชัวร์ โกลด์ 2 หน่วยบริโภค (ประกอบด้วยวิตามินดี 620 IU และแคลเซียม 546 มก.) เสริมจากการได้รับวิตามินดีและแคลเซียมจากอาหารปกติ จะช่วยให้ได้รับวิตามินดีและแคลเซียมถึงระดับที่แนะนำคือ วิตามินดี 800 IU ต่อวัน และแคลเซียม 1200 มก. ส่งผลดีต่อสุขภาพกระดูก.1

    * ประโยชน์ที่พบเมื่อได้รับวิตามินดี 800 IU ต่อวัน (รวมจากทุกแหล่ง) เป็นคำกล่าวอ้างที่ได้การรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัย ด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป [European Food Safety Authority (EFSA)]

  3. การเสริม HMB สามารถช่วยให้ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พบในการศึกษาทางงานวิจัยของผลิตภัณฑ์เอนชัวร์หรือไม่?

    การศึกษาทางงานวิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ พบผลลัพธ์ทางบวก เช่น การเพิ่มความแข็งแรงของขา เพิ่มความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก และเพิ่มมวลน้ำหนักตัวโดยไม่รวมไขมัน  (Lean Body mass) อย่างไรก็ตาม ยังขาดหลักฐานที่สนับสนุนการเกิดประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อรับประทานเสริมด้วย HMB เพียงอย่างเดียว2,3

  4. เอนชัวร์ โกลด์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมสำหรับโภชนาการในการกีฬาหรือไม่? และเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุด้วยหรือไม่?

    เอนชัวร์โกลด์ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการในแต่ละวันของผู้ที่มีความกังวลเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ลดลงและการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอ โดยถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง พละกำลัง/ความมีชีวิตชีวา และกิจกรรมการเคลื่อนไหว สำหรับคนกลุ่มนี้

    ในแต่ละหน่วยบริโภคของเอนชัวร์ โกลด์ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายประการ โดยมีการเสริม HMB  มีปริมาณโปรตีนคุณภาพสูง เพิ่มขึ้น 23% และมีวิตามินดีในปริมาณที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเอนชัวร์สูตรเดิม (S616/S841) ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ อุดมไปด้วยสารอาหาร และอาจช่วยให้กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น สำหรับนักกีฬามืออาชีพ ควรปรึกษาเรื่องความต้องการด้านโภชนาการของตนเองกับนักโภชนาการ

  5. หากผู้ป่วยรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ ได้น้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ (2 หน่วยบริโภคต่อวัน) เขาจะยังได้รับประโยชน์จากมันหรือไม่?

    เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางโภชนาการสูงสุด แนะนำให้รับประทานเอนชัวร์ โกลด์ 2 หน่วยบริโภคต่อวัน เสริมจากอาหารปกติ อย่างไรก็ตาม การได้รับเอนชัวร์ โกลด์ น้อยกว่า 2 หน่วยบริโภคต่อวัน ก็ยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับพลังงานและสารอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้นได้

    ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่แนะนำในสูตรเดิม

  6. อะไรคือเหตุผลสนับสนุนในการแนะนำให้รับประทานเอนชัวร์ โกลด์ สองหน่วยบริโภค เมื่อหนึ่งหน่วยบริโภคประกอบด้วย CaHMB 0.74 กรัมและโปรตีน 10.5 กรัม?

    เอนชัวร์ โกลด์ ได้รับการออกแบบสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุุขภาพองค์รวม ซึ่งช่วยให้โภชนาการดีขึ้น ส่งเสริมสุขภาพของกล้ามเนื้อ และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานและสารอาหารถึงเป้าหมายตามความต้องการทางโภชนาการในแต่ละวัน เมื่อรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ วันละ 2 หน่วยบริโภค (ให้พลังงาน 524 กิโลแคลอรี โปรตีน 21 กรัม และ CaHMB 1.5 กรัม ต่อทุกๆ  2 หน่วยบริโภค)

  7. ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผล เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ ที่มี HMB? และเราจะเห็นผลของ HMB ที่มีการเติมเข้าไปในสูตรของเอนชัวร์ได้นานเพียงใด?

    เมื่อรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ (ซึ่งประกอบด้วย HMB* และสารอาหารที่จำเป็นอื่น ๆ) วันละสองหน่วยบริโภค ร่วมกับการออกกำลังกายเบา ๆ ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกาย และเห็นผลภายใน 8 สัปดาห์ 2   ซึ่งประโยชน์ต่างๆ ที่พบในการศึกษาเหล่านี้เป็นไปได้ว่าจะมาจากสูตรโภชนาการที่สมดุลและมีสารอาหารครบถ้วนของผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ ซึ่งประกอบด้วย HMB* โปรตีนคุณภาพสูง วิตามินดี ตลอดจนวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ อีก 34 ชนิด

ความปลอดภัยและการทนทาน/การยอมรับได้ต่อผลิตภัณฑ์ (Safety & Tolerance)

  1. มีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวของผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ หรือไม่? มีการทดลองทางคลินิกใดบ้างที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์?

    มีการศึกษาทางคลินิกจำนวนมากที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์เป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 18 เดือน4,5  และพบว่าการบริโภคเอนชัวร์ โกลด์ ช่วยให้ผลลัพธ์ทางโภชนาการและสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยดีขึ้น และมีรายงานผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่ดี นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษามากมายที่สนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ HMB6,7

    นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางคลินิกที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ ในประชากรเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประเมินผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางปากสำหรับผู้ใหญ่ (เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่) วันละ 2 หน่วยบริโภค ร่วมกับการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเป็นระยะเวลา180 วัน ต่อผลลัพธ์เรื่องการเข้ารักษา (ซ้ำ) ในโรงพยาบาลโดยไม่คาดคิด และภาวะโภชนาการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเอนชัวร์ โกลด์ (placebo) ร่วมกับการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ (กลุ่มควบคุม) โดยศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 800 คน

  2. จะเกิดอะไรขึ้นหากให้ HMB มากกว่า 6 กรัมแก่ผู้ป่วย?

    ปริมาณที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย (GRAS) สำหรับ CaHMB คือ 6 กรัมต่อวัน ในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 19 ปีขึ้นไป ไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค CaHMB มากกว่า 6 กรัมต่อวัน  นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนการบริโภค CaHMB ในกลุ่มสตรีมีครรภ์หรือเด็ก

  3. เอนชัวร์ โกลด์ เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรือไม่?

    ผลิตภัณฑ์กลูเซอนาเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า ในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  ส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตและไขมันในสูตรของกลูเซอนานั้น ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ เอนชัวร์ โกลด์ ยังมีส่วนผสมของสัดส่วนไขมันที่ดีต่อหัวใจ ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำและปราศจากไขมันทรานส์)  สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคร่วม (ความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวาน) แนะนำว่าผลิตภัณฑ์กลูเซอนาเหมาะสมกว่า

  4. สามารถใช้เอนชัวร์ โกลด์ สำหรับการให้อาหารทางสายและทางหลอดเลือดดำได้หรือไม่?

    ผลิตภัณ์ฑเอนชัวร์ โกลด์ สามารถใช้ในการให้อาหารทางสายเข้าระบบทางเดินอาหารเท่านั้น เมื่อใช้เอนชัวร์ โกลด์เป็นแหล่งของโภชนาการหลักเพียงแหล่งเดียว ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันขึ้นอยู่กับภาวะการเจ็บป่วยหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของผู้ป่วย และขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ/นักกำหนดอาหาร

    ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ ไม่สามารถนำมาใช้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำได้

  5. เนื่องจากเอนชัวร์ โกลด์ มีออสโมลาลิตี (osmolality) และออสโมลาริตี (osmolarity) สูงกว่าเอนชัวร์สูตรปกติ ควรให้ข้อมูลหรือข้อแนะนำอย่างไรแก่แพทย์ เพื่อป้องกันอาการท้องเสียเมื่อใช้เอนชัวร์ โกลด์?

    อาการท้องเสียเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร (GI)  ที่เกี่ยวโยงกับการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางปากหรือการให้อาหารทางสาย ซึ่งพบได้เป็นปกติ เมื่ออาหารสูตรที่มีออสโมลาร์สูง (hyperosmolar) และมีส่วนผสมของน้ำตาลซูโครสถูกส่งตรงไปถึงลำไส้เล็ก  อาจทำให้เกิดภาวะ dumping syndrome (เช่น คลื่นไส้/อาเจียน อืดแน่นท้อง ปวดท้อง ถ่ายเหลว) ได้

    อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการมีออสโมลาลิตีสูง (hyperosmolality) เพราะน้ำตาลเชิงเดี่ยว (simple sugar) แล้ว ออสโมลาลิตีของสูตรนี้ก็แทบไม่ส่งผลต่อการทนทาน/การยอมรับได้ของผลิตภัณฑ์ ความทนทาน/การยอมรับได้ของผลิตภัณฑ์ หรืออาการท้องเสียที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย การมีโรคร่วม เชื้อก่อโรคที่อยู่ในลำไส้ หรือเป็นผลจากยาที่ให้ร่วมไปด้วยกันผ่าน อุปกรณ์ที่เข้าถึงระบบทางเดินอาหาร

    เอนชัวร์ โกลด์ มีปริมาณแลคโตสในเกณฑ์ต่ำมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความไวต่อแลคโตส/ไม่ทนทานต่อน้ำตาลแลคโตส นอกจากนี้ เอนชัวร์ โกลด์ ยังมีส่วนผสมของไขมันที่คล้ายคลึงกับเอนชัวร์สูตรปกติ และมีการกระจายพลังงานที่ได้จากไขมันใกล้เคียงกับสูตรเดิม ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการทนทานไม่ได้/ไม่ยอมรับต่อผลิตภัณฑ์

    เอนชัวร์ โกลด์ มุ่งหวังจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางปากและอาหารที่ให้ทางสายที่ร่างกายสามารถทนทาน/ยอมรับได้ดี 

  6. ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์มีปัญหาเรื่องความทนทาน/การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์หรือไม่? และเอนชัวร์ โกลด์ จะแย่กว่าหรือไม่?

    อาการท้องเสียที่เกิดขึ้น ปกติมักเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย การมีโรคร่วม เชื้อก่อโรคที่อยู่ในลำไส้ หรือการให้ยาควบคู่ไป ด้วยกันผ่านอุปกรณ์ที่เข้าระบบทางเดินอาหาร ปราศจากและปกติพบได้น้อยว่าอาการท้องเสียนั้นเกิดจากปัญหาของตัวสูตรเอง เนื่องจากเอนชัวร์ โกลด์ มีปริมาณแลคโตสในเกณฑ์ต่ำมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อ่อนไหวหรือไม่ทนทานต่อน้ำตาลแลคโตส และสูตรนี้ยังปราศจากกลูเตนด้วย  นอกจากนี้เอนชัวร์ โกลด์ ยังมีส่วนผสมของไขมันที่ใกล้เคียงกับเอนชัวร์สูตรปัจจุบัน ดังนั้นจึงไม่น่าจะพบปัญหาเรื่องการทนทานไม่ได้/ไม่ ยอมรับต่อผลิตภัณฑ์สูตรใหม่นี้เพิ่มขึ้น

    ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม อ้างอิงจากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามหลังการขาย ค่าประมาณการรับสัมผัสของผู้ป่วยที่เคยได้รับเอนชัวร์ ระหว่างที่เอนชัวร์ได้ถูกจำหน่ายไปทั่วโลกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

    ผลการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่จำเพาะเจาะจง อยู่ที่ น้อยกว่า 1 ต่อ 100,000 วันของการรักษา แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากเอนชัวร์นั้นไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง เรายังคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่จะปลอดภัย และผู้บริโภคมีความทนทาน/ยอมรับต่อผลิตภัณฑ์สูตรใหม่นี้ได้ดีเช่นกัน

  7. อะไรคือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ควรแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เอนชัวร์จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้อาหาร ทางสายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ?

    เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีภาวะทางการแพทย์และโภชนาการที่แตกต่างกัน จึงแนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์/นักกำหนดอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินและกำหนดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลทางการแพทย์เมื่อใช้เอนชัวร์สำหรับให้อาหารทางสาย เมื่อเริ่มต้นให้อาหารทางสาย การกำหนดอัตราการไหล ปริมาตร และการเจือจางความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับภาวะการเจ็บป่วยและการยอมรับได้ของผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ ต้องมีความระมัดระวังในการเตรียม และในระหว่างขั้นตอนการให้อาหารทางสายเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

สารอาหารและส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ (Nutrients & Ingredients)

  1. ในผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีการใช้โปรตีนชนิดใดบ้าง และมีสัดส่วนโปรตีนอย่างไร?

    เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ ใช้โปรตีนคุณภาพดีจากถั่วเหลือง เวย์และเคซีน เหมือนกับที่ใช้ในเอนชัวร์สูตรปัจจุบัน โดยเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีส่วนผสมของโปรตีนสามชนิด คือ เคซีน (sodium caseinate) 50%, โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (soy protein isolate) 35% และโปรตีนเวย์เข้มข้น (whey protein concentrate) 15%

  2. มีสารอาหารชนิดใดบ้างที่เพิ่มขึ้นในเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่?

    เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีโปรตีนเพิ่มขึ้น 23% (เพิ่มขึ้นจาก 8.55 กรัม เป็น 10.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) และมีปริมาณวิตามินดีสูงขึ้น 3 เท่า (เพิ่มขึ้นจาก 102 IU เป็น 310 IU ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) เมื่อเทียบกับเอนชัวร์สูตรปัจจุบัน (S616/S841)  ในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคเหมือนกัน ทั้งนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกด้วย

  3. อะไรคือเหตุผลของการกำหนดสัดส่วนโปรตีนไว้ที่ 10.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค?

    มีหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุอาจมีความต้องการโปรตีนสูงขึ้นเมื่อเปรียบกับคู่เทียบที่อายุน้อยกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและภาวะทางการแพทย์ของผู้สูงอายุที่เป็นอยู่ก่อนหน้านั้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ ESPEN แนะนำให้ผู้สูงอายุได้รับ โปรตีนในแต่ละวันเพิ่มขึ้น8  นอกจากนี้ปริมาณโปรตีนที่ได้จากการรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ 2 หน่วยบริโภค จะต้องเทียบได้กับปริมาณ โปรตีนในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุนี้ ปริมาณโปรตีนในเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่จึงเพิ่มขึ้นประมาณ 23% (จาก 8.55 กรัม เป็น 10.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค)

  4. มีส่วนผสมในเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ ที่ได้มาจากสัตว์หรือไม่?

    โซเดียมเคซิเนตและโปรตีนเวย์มาจากสัตว์ วิตามินดี 3 ได้มาจากลาโนลิน ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมมังสวิรัติแห่งสหราชอาณาจักร (The Vegetarian Society, UK)

  5. ประเทศต้นกำเนิดของแหล่งโปรตีนที่ใช้ในเอนชัวร์ โกลด์ คือที่ใด?

    เอนชัวร์ โกลด์ ใช้โปรตีนนมที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา และแหล่งโปรตีนถั่วเหลืองมาจากสหรัฐอเมริกา 

  6. ใช้ CaHMB จากแหล่งใด?

    CaHMB ได้มาจากการสังเคราะห์ในเชิงพาณิชย์

  7. วัวถูกเลี้ยงด้วยธัญพืชหรือหญ้า?

    แหล่งที่มาของโซเดียมเคซีเนตได้มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้า

  8. หากคุณต้องคำนวณปริมาณโปรตีนทั้งหมดของเอนชัวร์ โกลด์ ควรต้องรวม HMB เข้าไปคำนวณด้วยหรือไม่?

    HMB ไม่ถือว่าเป็นโปรตีน เว้นแต่ข้อบังคับจำเพาะของประเทศจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นปริมาณ HMB จึงไม่ได้นำเข้ามารวมในการคำนวณปริมาณโปรตีนทั้งหมด  

  9. ทำไมดูเหมือนว่าในผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์มีปริมาณของผงลดลง?

    เอนชัวร์ โกลด์ มีความหนาแน่นมากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าผงของผลิตภัณฑ์จะถูกอัดแน่นเข้าด้วยกันมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจเห็นว่าปริมาณผงของสูตรใหม่ดูมีความแตกต่างกับเอนชัวร์สูตรเดิมอยู่เล็กน้อย  แต่มั่นใจได้ว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องของน้ำหนักผง และเอนชัวร์ โกลด์ ให้ปริมาณผง (น้ำหนัก) เท่าเดิมโดยมีสารอาหารมากขึ้น น้ำหนักของผงในแต่ละกระป๋องของเอนชัวร์ โกลด์ ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสูง และจะยังคงคุณภาพเช่นเดิม

ราคา (Cost)

  1. เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่มีราคาใกล้เคียงกับเอนชัวร์สูตรปัจจุบัน ทำอย่างไรจึงสามารถคงราคาเดิมสำหรับสูตรที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้? มีส่วนผสมที่ลดลงหรือไม่?

    แอ๊บบอตดำเนินกิจการโดยให้คุณค่าและความสำคัญในการจัดหาโภชนาการที่มีคุณภาพ ดังนั้นราคาของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่จะยังคงเท่ากับเอนชัวร์ในปัจจุบัน โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่นี้มีคุณภาพดีกว่าเดิม ด้วยการเสริม HMB ลงไปในผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณโปรตีนและเพิ่มวิตามินดี

  2. เหตุใดเอนชัวร์ โกลด์ หนึ่งกระป๋อง (850 กรัม) จึงให้เพียง 14 หน่วยบริโภค (60.6 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) ในขณะที่สูตรปัจจุบันที่มีความจุเท่ากัน ให้ 16 หน่วยบริโภค (53.8 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค)?

    เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ ให้จำนวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋องน้อยลง (14 หน่วยบริโภค เทียบกับ 16 หน่วยบริโภคในสูตรปัจจุบัน) เนื่องจาก ปริมาณของผงต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

    A. เอนชัวร์ โกลด์ 2 หน่วยบริโภค ต้องให้ CaHMB 1.5 กรัม
    ปริมาณ CaHMB ของสูตรใหม่ที่จะสามารถเทียบได้กับปริมาณ CaHMB ในเอนชัวร์ พลัส แอดวานซ์ * ทุก ๆ 2 หน่วยบริโภคของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ จะต้องมี CaHMB 1.5 กรัม

    B. เมื่อใช้เอนชัวร์ โกลด์ เป็นแหล่งของโภชนาการเพียงแหล่งเดียว ปริมาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคจะต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เพื่อให้ปริมาณ CaHMB ยังอยู่ในช่วงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ สูตรที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งโภชนาการเพียงแหล่งเดียวได้ ต้องให้พลังงาน 1800 กิโลแคลอรีต่อวัน ในขณะที่ CaHMB ต้องยังอยู่ในช่วงที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ (6 กรัมต่อวัน)

    ปริมาณ CaHMB ถูกกำหนดไว้ให้อยู่ในช่วง 0.59 กรัม ถึง 0.87 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค  หากกำหนดให้ปริมาณผงต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ เท่ากับที่ใช้ในสูตรปัจจุบัน (53.8 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) จะต้องบริโภคเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ ถึง 7.8 หน่วยบริโภค จึงจะได้รับพลังงานตามที่ต้องการในแต่ละวัน (1800 กิโลแคลอรี) ซึ่งหมายความว่าปริมาณรวมของ CaHMB ที่ได้รับจาก 7.8 หน่วยบริโภค จะเกินขีดจำกัดความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ การกำหนดปริมาณผงที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (60.6 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) ทำให้ได้รับพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยที่ใช้เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่นี้เป็นแหล่งโภชนาการเพียงแหล่งเดียว ต้องบริโภคสูตรนี้ 6.87 หน่วยบริโภคต่อวัน โดยที่ปริมาณรวมของ CaHMB ไม่เกินขีดจำกัดความปลอดภัย

    ด้วยการกำหนดปริมาณผงต่อหนึ่งหน่วยบริโภคให้เพิ่มขึ้น ทำให้เอนชัวร์ โกลด์ ไม่ได้ลดปริมาณสารอาหารลง ดังนั้นการรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ในแต่ละหนึ่งหน่วยบริโภค จึงให้สารอาหารและพลังงานมากกว่าสูตรเดิม

    *เอนชัวร์ พลัส แอดวานซ์ เป็นสูตรที่แสดงผลลัพธ์เชิงบวกในการทดลองทางคลินิก

รสชาติและการบริโภค (Taste & Consumption)

  1. ฉันควรดื่มเอนชัวร์ โกลด์ กี่ครั้ง?

    แนะนำให้ดื่มเอนชัวร์ โกลด์ 2 หน่วยบริโภคต่อวัน เสริมจากอาหารปกติ ระดับการบริโภคที่สูงขึ้นสามารถทำได้ภายใต้คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์/นักกำหนดอาหารที่ได้รับการรับรอง ตามความจำเป็นของผู้ป่วย

  2. เอนชัวร์ โกลด์ มีรสชาติแตกต่างจากเอนชัวร์สูตรปัจจุบันหรือไม่?

    เอนชัวร์ โกลด์ เป็นสูตรที่ปรับรสชาติให้เข้ากับการยอมรับของผู้บริโภคชาวเอเชีย และได้ยืนยันแล้วจากผลทดสอบการยอมรับด้านรสชาติ ของผู้บริโภคทั่วเอเชีย

  3. เอนชัวร์ โกลด์ มีรสหวานและมีน้ำตาลสูงหรือไม่?

    เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นวานิลลา มีปริมาณน้ำตาลซูโครสต่ำลงกว่าเอนชัวร์สูตรเดิม และมีน้ำตาลรวม 7.58 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค คิดเป็นประมาณ 12% ของพลังงานทั้งหมด

  4. เอนชัวร์ โกลด์ เหมาะสำหรับผู้รับประทานมังสวิรัติหรือไม่?

    เอนชัวร์ โกลด์ มีส่วนผสมของโปรตีนจากนม และวิตามินดี 3 จากลาโนลิน แหล่งวิตามิน D3 นี้ได้รับการรับรองโดย สมาคม มังสวิรัติแห่งสหราชอาณาจักร (The Vegetarian Society, UK)  จึงเหมาะสำหรับผู้รับประทานมังสวิรัติที่ยังรับประทานนมได้ ยกเว้นผู้รับประทานมังสวิรัติแบบงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดและงดนม หรือผู้ที่ไม่ยอมรับว่าวิตามิน D3 จากลาโนลินเป็นแหล่งอาหารมังสวิรัติ

ประสบการณ์จากผู้ใช้ (User Experience)

  1. ผงเอนชัวร์ โกลด์ ผสมและละลายได้ไม่ดีเท่ากับสูตรเดิม เพราะเหตุใด?

    ผงเอนชัวร์ โกลด์ เป็นสูตรพิเศษที่ให้โปรตีนและสารอาหารในปริมาณที่สูงขึ้น (ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) และมี HMB เป็นส่วนผสมใหม่ที่เติมลงไปเพื่อให้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคของเรา

    เนื่องจากในหนึ่งหน่วยบริโภคของสูตรใหม่ มีทั้ง HMB มีโปรตีนที่สูงขึ้น มีความหนาแน่นของพลังงานและสารอาหารที่มากขึ้น จึงอาจต้องใช้ เวลานานขึ้นเล็กน้อยในการผสมและละลายให้เข้ากัน

  2. ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ มีรสชาติที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สูตรเดิม เพราะเหตุใด?

    เนื่องจากในหนึ่งหน่วยบริโภคของผงเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มี HMB  มีโปรตีนสูงขึ้น มีวิตามินและแร่ธาตุสูงขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีขึ้น  รสชาติจึงอาจมีความแตกต่างจากเอนชัวร์สูตรเดิมเล็กน้อยเนื่องจากสูตรใหม่มีปริมาณสารอาหารที่มากขึ้น นอกจากนี้รสชาติของเอนชัวร์ สูตรใหม่ได้รับการกำหนดสูตรมาอย่างดีสำหรับผู้บริโภคชาวเอเชีย และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคมากกว่า 8 ใน 10 ราย

  3. ทำไมผงเอนชัวร์ โกลด์ จึงดูแตกต่าง/เข้มขึ้นกว่าเดิม?

    ผงเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่มี HMB ที่เป็นส่วนผสมใหม่ที่เติมเข้าไปและมีสารอาหารมากขึ้น คือมีโปรตีนที่สูงขึ้น วิตามินและแร่ธาตุที่สูงขึ้นต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นลักษณะที่ปรากฏของผงเอนชัวร์สูตรใหม่อาจแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงในสูตรดังที่กล่าวข้างต้น 

  4. ผงของเอนชัวร์ โกลด์ เกาะด้านข้างแก้วน้อยลงหลังจากการเตรียมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สูตรนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมหรือไม่?

    เอนชัวร์ โกลด์ ได้รับการกำหนดสูตรโดยปรับปรุงโปรตีนให้มีคุณสมบัติในการละลายทั้งในน้ำและในน้ำมันได้ดีขึ้น (ทำให้เกิดเป็นอิมัลชัน ได้ดีขึ้น) ซึ่งจะทำให้มีผงหรือเม็ดเล็ก ๆ เกาะติดกับด้านข้างภาชนะน้อยลงระหว่างการเตรียม 

  5. ทำไมผงของเอนชัวร์ โกลด์ ถึงเกาะด้านข้างกระป๋อง?

    อาจเห็นว่ามีผงตกค้างจำนวนเล็กน้อยที่ด้านข้างและที่ก้นกระป๋องด้านใน เนื่องจากในผลิตภัณฑ์อาจมีอนุภาคของผงที่ละเอียดมากๆ เกิดขึ้น ได้ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการบริโภค หรือประโยชน์ต่อสุขภาพของเอนชัวร์

  6. ทำไมถึงดูเหมือนว่าเอนชัวร์ โกลด์ มีปริมาณของผงลดลง?

    เอนชัวร์ โกลด์ มีความหนาแน่นมากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าผงของผลิตภัณฑ์จะถูกอัดแน่นเข้าด้วยกันมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจเห็นว่าปริมาณผงของเอนชัวร์ โกลด์ ดูมีความแตกต่างกับเอนชัวร์สูตรเดิมอยู่เล็กน้อย แต่มั่นใจได้ว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องของน้ำหนักผง และเอนชัวร์ โกลด์ยังให้ปริมาณผง (น้ำหนัก) เท่าเดิมโดยมีสารอาหารมากขึ้น น้ำหนักของผงในแต่ละกระป๋องของเอนชัวร์ โกลด์ ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสูงและจะยังคงคุณภาพเช่นเดิม

เอกสารอ้างอิง

  1. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, et al. The 2011 Report on Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D from the Institute of Medicine: What Clinicians Need to Know. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jan;96(1):53-8. doi: 10.1210/jc.2010-2704. Epub 2010 Nov 29.

  2. Berton L, Bano G, Carraro S, et al. Effect of Oral Beta- Hydroxy-Beta-Methylbutyrate (HMB) Supplementation on Physical Performance in Healthy Old Women Over 65 Years: An Open Label Randomised Controlled Trial. PloS One. 2015;10(11):e0141757. 

  3. Olveira G, Olveira C, Dona E, et al. Oral Supplement Enriched in HMB Combined with Pulmonary Rehabilitation Improves Body Composition and Health Related Quality of Life in Patients with Bronchiectasis (Prospective, Randomised Study). Clin Nutr (Edinburgh, Scotland). 2016;35:1015-1022.

  4. Ekinci O, Yanik S, Terzioglu BB, et al. Effect of Calcium Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate (CaHMB), Vitamin D, and Protein Supplementation on Postoperative Immobilisation in Malnourished Older Adult Patients with Hip Fracture: A Randomised Controlled Study. Nutr Clin Pract. 2016 Dec;31(6):829-835. doi: 10.1177/0884533616629628. Epub 2016 Jul 9.

  5. Yamaguchi LY, Coulston AM, Lu NC, et al. Improvement in Nutrient Intakes by Elderly Meals-On-Wheels Participants Receiving a Liquid Nutrition Supplement. Nutr Today. 1998;33(1):37-44.

  6. Deutz NE, Pereira SL, Hays NP, et al. Effect of Beta- Hydroxy-Beta-Methylbutyrate (HMB) on Lean Body Mass During 10 Days of Bed Rest in Older Adults. Clin Nutr (Edinburgh, Scotland). 2013;32(5):704-12.

  7. Nissen S, Sharp RL, Panton L, et al. Beta-Hydroxy-Beta- Methylbutyrate (HMB) Supplementation in Humans is Safe and May Decrease Cardiovascular Risk Factors. J Nutr. 2000;130(8):1937-45.

  8. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, et al. Protein Intake and Exercise for Optimal Muscle Function with Ageing: Recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin Nutr (Edinburgh, Scotland). 2014;33(6):929-36.