ติดต่อเรา 

ปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการ

กับผู้เชี่ยวชาญได้ด้านล่างนี้ 

ที่อยู่

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ศูนย์ให้ข้อมูล แอ๊บบอต แคร์ ไลน์

หมายเลขโทรศัพท์: 02-252-2448
ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการ