เกี่ยวกับแอ๊บบอต

ผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก
แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 100 ปี

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส

หนึ่งในบริษัททางการแพทย์ชั้นนำและผู้นำระดับโลกในศาสตร์ด้านโภชนาการ แอ๊บบอตฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตฯ เกิดจากการรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั้ง อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก ยา และเครื่องมือแพทย์