โภชนาการที่ดีมีส่วนช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ 

แอ๊บบอตในประเทศไทย

หนึ่งในบริษัททางการแพทย์ชั้นนำและผู้นำระดับโลกในศาสตร์ด้านโภชนาการ แอ๊บบอตฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตฯ เกิดจากการรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั้ง อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ยา และเครื่องมือแพทย์

Banner
Banner
Banner

ช่วยดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยของชีวิต

Complete and balanced nutrition for people with diabetes

Main Image

card 

Title
อาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
Short Description

การดูแลและจัดการกับโรคเบาหวานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย กลูเซอนาอาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes Specific Formula หรือ DSF) เช่น กลูเซอนา ที่มีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

*อาหารทางการแพทย์ ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์  

Detail Page Path

อ่านต่อ

Nutrition for healthy aging

Main Image

card 

Title
อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้สูงวัย
Short Description

โภชนาการที่เหมาะสม มีส่วนช่วยให้ผู้คนในวัยผู้ใหญ่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง เอนชัวร์ โกลด์ อาหารสูตรครบถ้วนมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ เรียนรู้ว่าเอนชัวร์ โกลด์ มีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมื่ออายุมากขึ้นได้อย่างไร

*อาหารทางการแพทย์ ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ 

Detail Page Path

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ 

เอนชัวร์ โกลด์

โภชนาการเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

ค้นหาผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์

กลูเซอนา เอสอาร์ ทริปเปิ้ลแคร์ 

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา