ลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง ฟรี

product parallax

ลงทะเบียนรับฟรี
ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง
ส่งตรงถึงบ้านคุณ

ลงทะเบียน

รับผลิตภัณฑ์นี้สำหรับ:*

กรอกรายละเอียด เพื่อรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง 

กรุณาระบุชื่อจริง กรุณาระบุชื่อจริง อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้น
กรุณาระบุนามสกุล กรุณาระบุนามสกุล อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้น
กรุณาระบุวันเกิด
รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง
วันที่ไม่ถูกต้อง
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง กรุณาระบุอีเมล

ที่อยู่ในการจัดส่ง

กรุณาระบุบ้านเลขที่ กรุณาระบุบ้านเลขที่ เลขที่บ้านไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุชื่อซอย ชื่อซอยไม่ถูกต้อง
กรุณาใส่หมายเลขหมู่บ้าน หมายเลขหมู่บ้านไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุชื่อถนน กรุณาระบุชื่อถนน ชื่อถนนไม่ถูกต้อง
กรุณาเข้าไปในอาคาร อาคารไม่ถูกต้อง
รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง

เบอร์มือถือ 

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกรหัส OTP เพื่อดำเนินการ กรอกรหัส OTP ผิด กรุณาลองอีกครั้ง

ส่งรหัส OTP แล้ว

ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

คุณมีคำขอ OTP เกินจำนวนสูงสุดแล้ว โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

ขอรหัส OTP...

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับผลิตภัณฑ์กลูเซอนา เอสอาร์ ทริปเปิ้ลแคร์ขนาดทดลอง* 
1. ท่านสามารถลงทะเบียน์รับผลิตภัณฑ์กลูเซอนา เอสอาร์ ทริปเปิ้ลแคร์ ขนาด 52.1 กรัม จำนวน 1 ซอง มูลค่า 75 บาทที่ https://www.family.abbott/th-th/glucerna/get-glucerna/sample-request.html ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2568 
2. สงวนสิทธิ์การรับผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนที่กำหนด 
3. ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จ

 
กรุณายืนยันเพื่อดำเนินการต่อ
 

*อาหารทางการแพทย์ ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

TH.2023.39053.GLU.1 (v1.0) ©2023Abbott

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง