อาหารสูตรครบถ้วน
เพื่อช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง

Ensure Gold Wheat

Title
เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นธัญพืช
(ชนิดผง)
Description

เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นธัญพืช อาหารสูตรครบถ้วนเสริม เอช เอ็ม บี พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร สามารถใช้เป็นอาหารมือหลัก หรือเป็นมื้อเสริม เพื่อให้ได้รับสารอาหารและพลังงานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

ขนาด: 400 กรัม, 850 กรัม

อาหารทางการแพทย์ ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ 1579/2565

รสชาติ:

อาหารสูตรครบถ้วนที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ
ในแต่ละวัน

เอนชัวร์ โกลด์ ชนิดผง กลิ่นธัญพืช เป็นผลิตภัณฑ์เสริมภาวะโภชนาการที่ดีสำหรับผู้ใหญ่ ให้สารอาหารครบถ้วนเพียงพอที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน โดยเฉพาะโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ เอนชัวร์คืออาหารสูตรครบถ้วนที่มีเอช เอ็ม บี (HMB) 590 มก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ลดการเสื่อมสลายของมวลกล้ามเนื้อ 

เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นธัญพืช
อาหารสูตรครบถ้วนเสริม
เอช เอ็ม บี
 • มี เอช เอ็ม บี (HMB) 590 มิลลิกรัม ต่อหน่วยบริโภค

 • มีโปรตีน 10.5 กรัม ต่อหน่วยบริโภค (โปรตีนสูงขึ้น 23%*)
  มีโปรตีนคุณภาพดี 3 ชนิด คือ เวย์ เคซีน และโปรตีนถั่วเหลือง
  โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ

 • มีแคลเซียม แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

 • มีส่วนประกอบของวิตามิน และเกลือแร่ 34 ชนิด

 • มีวิตามินและแร่ธาตุ 10 ชนิด ได้แก่ วิตามินเอ บี6 บี12 ซี ดี กรดโฟลิค เหล็ก สังกะสี ทองแดงและซีลีเนียม มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

 • มีไขมันจากพืช พร้อมโอเมก้า 3, 6 และ 9

 • มีใยอาหารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) ใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่าย

 • สามารถใช้เป็นอาหารมื้อหลัก หรือเป็นอาหารมื้อเสริม

*ปริมาณโปรตีน 10.5 กรัมต่อน้ำ 230 มิลลิลิตร เทียบกับเอนชัวร์กลิ่นธัญพืชสูตรเดิมมี 8.55 กรัมต่อน้ำ 230 มิลลิลิตร

คุณสมบัติของเอนชัวร์ กลิ่นธัญพืช - Ensure
เริ่มต้นสุขภาพดี
ไปด้วยกันกับเอนชัวร์

เริ่มต้นการมีสุขภาพดีไปกับเรา เอนชัวร์พร้อมเคียงข้างคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณ

เมนูใส่ใจชัวร์

FAQ

ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ แตกต่างอย่างไร? ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่มาจาก HMB เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่?

เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีการปรับสารอาหารโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น และเสริม β-Hydroxy β-Methylbutyrate (HMB) ที่ช่วยฟื้นฟูและรักษา สุขภาพของกล้ามเนื้อ ดังนั้นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่จึงเป็นผลมาจากการเสริมประโยชน์กันของสารอาหารทั้งหมด ที่อยู่ในสูตรปรับปรุงใหม่ ในแต่ละหนึ่งหน่วยบริโภคของการรับประทานเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ที่มี HMB จะทำให้ได้รับโปรตีนคุณภาพสูง เพิ่มขึ้น 23% และได้รับวิตามินดีสูงขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับสูตรเดิม นอกจากนี้ เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่นี้ ยังมีกรดไขมันจำเป็น กรดไขมัน ไลโนเลอิก (โอเมก้า 6) กรดไขมันอัลฟา-ไลโนเลนิก (โอเมก้า 3) พรีไบโอติก (FOS) รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุ 28 ชนิด ทำให้เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ให้โภชนาการที่ครบถ้วนและสมดุล

การเสริม HMB สามารถช่วยให้ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พบในการศึกษาทางงานวิจัยของผลิตภัณฑ์เอนชัวร์หรือไม่?

การศึกษาทางงานวิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ พบผลลัพธ์ทางบวก เช่น การเพิ่มความแข็งแรงของขา เพิ่มความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก และเพิ่มมวลน้ำหนักตัวโดยไม่รวมไขมัน  (Lean Body mass) อย่างไรก็ตาม ยังขาดหลักฐานที่สนับสนุนการเกิดประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อรับประทานเสริมด้วย HMB เพียงอย่างเดียว1,2

ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผล เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ ที่มี HMB? และเราจะเห็นผลของ HMB ที่มีการเติมเข้าไปในสูตรของเอนชัวร์ได้นานเพียงใด?

เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ (ซึ่งประกอบด้วย HMB* และสารอาหารที่จำเป็นอื่น ๆ) วันละสองหน่วยบริโภค ร่วมกับการออกกำลังกาย เบา ๆ ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกาย และเห็นผลภายใน 8 สัปดาห์ 1   ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ ที่พบในการศึกษาเหล่านี้เป็นไปได้ว่าจะมาจากสูตรโภชนาการที่สมดุลและมีสารอาหารครบถ้วนของผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ ซึ่งประกอบด้วย HMB* โปรตีนคุณภาพสูง วิตามินดี ตลอดจนวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ อีก 34 ชนิด

ในผลิตภัณฑ์เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีการใช้โปรตีนชนิดใดบ้าง และมีสัดส่วนโปรตีนอย่างไร?

เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ ใช้โปรตีนคุณภาพดีจากถั่วเหลือง เวย์และเคซีน เหมือนกับที่ใช้ในเอนชัวร์สูตรปัจจุบัน โดยเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีส่วนผสมของโปรตีนสามชนิด คือ เคซีน (sodium caseinate) 50% , โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (soy protein isolate) 35% และโปรตีนเวย์เข้มข้น (whey protein concentrate) 15%

มีสารอาหารชนิดใดบ้างที่เพิ่มขึ้นในเอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่?

เอนชัวร์ โกลด์ สูตรใหม่ มีโปรตีนเพิ่มขึ้น 23% (เพิ่มขึ้นจาก 8.55 กรัม เป็น 10.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) และมีปริมาณวิตามินดีสูงขึ้น 3 เท่า (เพิ่มขึ้นจาก 102 IU เป็น 310 IU ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) เมื่อเทียบกับเอนชัวร์สูตรปัจจุบัน (S616/S841)  ในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค เหมือนกัน ทั้งนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

 1. Berton L, Bano G, Carraro S, et al. Effect of Oral Beta- Hydroxy-Beta-Methylbutyrate (HMB) Supplementation on Physical Performance in Healthy Old Women Over 65 Years: An Open Label Randomised Controlled Trial. PloS One. 2015;10(11):e0141757. 

 2. Olveira G, Olveira C, Dona E, et al. Oral Supplement Enriched in HMB Combined with Pulmonary Rehabilitation Improves Body Composition and Health Related Quality of Life in Patients with Bronchiectasis (Prospective, Randomised Study). Clin Nutr (Edinburgh, Scotland). 2016;35:1015-1022.

ข้อมูลโภชนาการ

ดูข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม

สารอาหาร

หน่วย

ปริมาณสารอาหาร

ต่อ 100 กรัม

ต่อ 230 มล.ˆ

พลังงาน

กิโลแคลอรี

432

262

โปรตีน

กรัม

17.33

10.5

แคลเซียม-เบต้า-ไฮดรอกซี-เบต้า-เมทิลบิวไทเรต

   

(แคลเซียม เอช เอ็ม บี)

มิลลิกรัม

1210

730

เอช เอ็ม บี

มิลลิกรัม

977

590

ไขมัน

กรัม

14

8.48

กรดไลโนเลนิก (โอเมก้า 3)

กรัม

0.30

0.18

กรดไลโนเลอิก (โอเมก้า 6)

กรัม

2.60

1.58

กรดโอเลอิก (โอเมก้า 9)

กรัม

8.55

5.18

คาร์โบไฮเดรต

กรัม

56.42

34.19

น้ำตาล

กรัม

12.5

7.58

ใยอาหาร (FOS)

กรัม

4.0

2.4

วิตามิน (Vitamins)

วิตามินเอ (แพลมิเทต)

หน่วยสากล

1500

909

เบต้าแคโรทีน

หน่วยสากล

200

121

วิตามินดี 3

หน่วยสากล

512

310

วิตามินอี

หน่วยสากล

11.8

7.2

วิตามินเค 1

ไมโครกรัม

33

20

วิตามินซี

มิลลิกรัม

54

32.7

กรดโฟลิค

ไมโครกรัม

130

79

วิตามินบี 1 (ไทอะมีน)

ไมโครกรัม

800

480

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน)

ไมโครกรัม

800

480

วิตามินบี 6

ไมโครกรัม

1000

610

วิตามินบี 12

ไมโครกรัม

1.5

0.91

ไนอะซิน

มิลลิกรัม เอ็นอี

6.13

3.71

กรดแพนโทธีนิก

มิลลิกรัม

4.2

2.55

ไบโอติน

ไมโครกรัม

18

10.9

แร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆ

โซเดียม

มิลลิกรัม

320

194

โพแทสเซียม

มิลลิกรัม

670

406

คลอไรด์

มิลลิกรัม

450

273

แคลเซียม

มิลลิกรัม

450

273

ฟอสฟอรัส

มิลลิกรัม

260

158

แมกนีเซียม

มิลลิกรัม

92

55.8

เหล็ก

มิลลิกรัม

4

2.42

สังกะสี

มิลลิกรัม

4.4

2.67

แมงกานีส

มิลลิกรัม

1.4

0.85

ทองแดง

ไมโครกรัม

285

173

ไอโอดีน

ไมโครกรัม

64

38.8

ซีลีเนียม

ไมโครกรัม

22

13.3

โครเมียม

ไมโครกรัม

23

13.9

โมลิบดินัม

ไมโครกรัม

42

25.5

โคลีน

มิลลิกรัม

136

82.4

ทอรีน

มิลลิกรัม

43

26.1

แอล-คาร์นีทีน

มิลลิกรัม

38

23

 

ˆเมื่อผสมผงเอนชัวร์ โกลด์ 6 ช้อนตวงปาด (60.6 กรัม) ลงในน้ำ 185 มิลลิลิตร จะได้ส่วนผสมประมาณ 230 มิลลิลิตร