แบบประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สุขภาพสำคัญแค่ไหน

สุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม ถ้าร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรง เราก็มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้ตามต้องการ ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ลองทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้นและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน