มิติใหม่ของเอนชัวร์ โกลด์

parallax

เอนชัวร์ โกลด์ มี เอช เอม บี (HMB)
590 มิลิกรัม ต่อหน่วยบริโภค
โปรตีนสูงขึ้น 23%
โปรตีน มีส่วนช่วยเสริมสร้างและ
คงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ

*ปริมาณโปรตีน 10.5 กรัมต่อน้ำ 230 มิลลิลิตร เทียบกับเอนชัวร์ กลิ่นธัญพืชสูตรเดิมมี 8.55 กรัมต่อน้ำ 230 มิลลิลิตร

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
เอนชัวร์ โกลด์​