การเบื่ออาหารและภาวะขาดสารอาหาร

การรับมือกับการเบื่ออาหารในผู้ใหญ่
และผู้สูงวัย (หรือผู้สูงอายุ)

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคืออาการไม่อยากอาหาร ไม่รู้สึกหิว หรือรับประทานอาหารได้ลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคเบื่ออาหารและภาวะขาดสารอาหาร มาเรียนรู้วิธีสังเกตลักษณะของผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารหรือทุพโภชนาการในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดสารอาหารโดยรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนเพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

Adult malnutrition symptoms

Main Image

article

Title
อาการที่บ่งบอกถึงภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ
Short Description

ภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะโภชนาการต่ำเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลังงานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม น้อยกว่าความต้องการของร่างกาย

Detail Page Path

อ่านต่อ

Anorexia in elderly

Main Image

article

Title
เบื่ออาหาร โรคยอดฮิตในผู้สูงวัย​
Short Description

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะสูงวัย พฤติกรรมหนึ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งมักพบได้บ่อยคือ การรับประทานอาหารได้น้อยลง 

Detail Page Path

อ่านต่อ

Malnutrition Analysis in Adult

Main Image

article

Title
ประเมินภาวะการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ
Short Description

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นทำให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของช่องปากและระบบทางเดินอาหาร ประเมินภาวะขาดสารอาหารได้ที่นี่

Detail Page Path

อ่านต่อ

Preventing Anorexia

Main Image

article

Title
ภาวะเบื่ออาหารในผู้สูงอายุ
Short Description

ผู้สูงอายุมักพบปัญหาทางสุขภาพได้บ่อยและรุนแรงมากกว่าในวัยหนุ่มสาว ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ ปัญหาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้ลดลง

Detail Page Path

อ่านต่อ