วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้

วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้

ผลิตภัณฑ์แอ๊บบอตของแท้ต้องมีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ สแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการผลิตด้วยตนเอง 

วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้
วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้
วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้

สแกน QR Code
เพื่อพบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ล็อตการผลิต
  • ประเทศผู้ผลิต

  • วันที่ผลิต
  • วันหมดอายุ

วิธีการสแกน QR Code

แบบกระป๋อง

สแกนที่ใต้กระป๋อง

แบบกล่อง

สแกนที่ฝากล่องด้านบน

TH.2022.26338.ENS.1 (v1.0)©2022Abbott