Mua Abbott Grow Gold

Banner Banner parallax

Hãy Để Abbott Grow Gold Đồng Hành
Giúp Bé Phát Triển Chiều Cao Và Trí Não

Abbott Grow Gold là nguồn dinh dưỡng chất lượng đáp ứng 100% nhu cầu Canxi (*), với tỷ lệ Canxi/Phốt pho
đạt chuẩn Hoa Kỳ, cùng với vitamin D, DHA, Taurin, Cholin… hỗ trợ bé phát triển chiều cao và trí não.

Chọn Abbott Grow Gold để giúp bé sẵn sàng về cả thế chất và trí não trên hành trình phát triển nha.

(*) 1 ly pha chuẩn dạng bột và 2 hộp Abbott Grow Gold 180ml mỗi ngày đáp ứng 100% nhu cầu Canxi
cho trẻ bắt đầu vào mẫu giáo

MUA ABBOTT GROW GOLD
TẠI CÁC GIAN HÀNG CHÍNH HÃNG

GRO-C-399-22​