Liên hệ

Abbott Laboratories GmbH​

Địa chỉ

Mê Linh Point Tower​

Tầng 9, Số 2 Ngô Đức Kế​

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam