Đăng ký thông tin tư vấn về FreeStyle Libre

parallax

Vui lòng điền thông tin để bộ phận CSKH của chúng tôi liên hệ tư vấn

parallax

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Vui lòng điền thông tin để bộ phận CSKH của chúng tôi liên hệ tư vấn:*

  Thông tin cá nhân

  Vui lòng nhập họ. Chỉ được phép sử dụng bảng chữ cái.
  Vui lòng nhập tên. Vui lòng nhập tên. Chỉ được phép sử dụng bảng chữ cái.
  Vui lòng nhập ngày sinh.
  Định dạng ngày không hợp lệ.
  Ngày không hợp lệ.
  Vui lòng nhập địa chỉ email. Vui lòng nhập địa chỉ email.

  Địa chỉ

  Vui lòng nhập địa chỉ. Vui lòng nhập địa chỉ. Địa chỉ không hợp lệ.

  Thông tin khác (Không bắt buộc)

  Số điện thoại

  Vui lòng nhập số điện thoại. Số điện thoại không hợp lệ.
  Vui lòng nhập mã OTP để thực hiện. Mã nhập sai. Vui lòng thử lại.

  Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại của bạn.
  Nếu bạn chưa nhận được OTP trong vòng 30 giây, vui lòng tải lại trang và yêu cầu mã OTP mới.

  Không thể xử lý yêu cầu, vui lòng thử lại sau.

  Bạn đã nhập sai mã OTP quá số lần cho phép. Vui lòng thử lại sau.

  Yêu cầu mã OTP...

   
  Vui lòng xác nhận để tiếp tục.
    Vui lòng xác nhận để tiếp tục.

  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  Bằng việc nhấn nút tham gia, tôi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của tôi (“Thông tin cá nhân”) cho Bên tổ chức Chương trình Tư vấn Hợp tác Dinh dưỡng (“Bên tổ chức chương trình”). Để phục vụ cho hoạt động của Bên tổ chức chương trình, tôi đồng ý và xác nhận là: (i) Bên tổ chức chương trình được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, mã hoá và/hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân cho các công ty trong cùng tập đoàn và/hoặc các bên thứ ba do Bên tổ chức chương trình chỉ định và (ii) khi được Bên Tổ chức chương trình cho phép, các công ty trong cùng tập đoàn và các bên thứ ba do Bên tổ chức chương trình chỉ định được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/hoặc mã hoá Thông tin cá nhân do Bên tổ chức chương trình chia sẻ.

  © 2022 Abbott. Đã đăng ký bản quyền. FreeStyle Libre và các nhãn hiệu liên quan là nhãn hiệu của Abbott. ADC-67274 v1.0 11/2022