LIÊN HỆ

Văn phòng đại diện 
Abbott Laboratories GmbH.

Địa chỉ

Văn phòng đại diện
Abbott Laboratories GmbH

Tại TP.HCM: 02 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé,
Q.1, TP. HCM

Tại Hà Nội: 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Email

Khi gửi câu hỏi qua e-mail, xin gửi đầy đủ thông tin cá nhân để chúng tôi liên hệ và trả lời bạn nhanh nhất.
Thông tin cá nhân:
Họ tên, địa chỉ và điện thoại liên lạc
info@glucerna.com.vn

GLU-C-345-22