LIÊN HỆ

Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH.

Địa chỉ

Văn phòng đại diện Abbott

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM

Email

Khi gửi câu hỏi qua e-mail, xin gửi đầy đủ thông tin cá nhân để chúng tôi có thể liên hệ và trả lời bạn nhanh nhất. Thông tin cá nhân gồm:
Họ tên, địa chỉ, điện thoại và ngày tháng năm sinh.

info@glucerna.com.vn