Liên hệ

Văn phòng đại diện Abbott

Địa chỉ nhà

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM

Khi gởi câu hỏi qua email, xin gởi đầy đủ thông tin cá nhân để chúng tôi có thể liên hệ và trả lời bạn nhanh nhất.

Thông tin cá nhân gồm:
Họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc, họ tên bé và ngày tháng năm sinh.