Giờ Ăn Vui Nhộn - Tập 9

Tập 9 - Tình huống bữa ăn bé Tí Teo

Trong tập 9 của chương trình "Giờ Ăn Vui Nhộn", mẹ bé Tí Teo hứa rằng nếu bé Tí Teo ăn chăm ngoan thì sẽ cho bé đi chơi. Bé Tí Teo cũng cố gắng ăn để được mẹ cho đi chơi. Tuy vậy sau đó mẹ bé lại phải khó xử khi bé không chịu ăn các món có chứa vitamin A tốt cho mắt. 

PED-C-232-22