Giờ Ăn Vui Nhộn - Tập 5 

Tập 5 - Tình huống bữa ăn bé Tí Teo

Những món ăn dinh dưỡng làm từ các loại đậu, hạt được mẹ chuẩn bị ngon lành cho bé Tí Teo ăn bữa xế. Thế nhưng, có vẻ bé không chịu hợp tác trong bữa ăn này. Cùng xem chuyện gì đã diễn ra nhé!

PED-C-274-22