Giờ Ăn Vui Nhộn - Tập 3 

Tập 3 - Tình huống bữa ăn bé Tí Teo

Trong tập 3 của chương trình "Giờ Ăn Vui Nhộn", bé Tí Teo biếng ăn nên mẹ bé đã nghĩ ra cách gọi các món ăn là các siêu thực phẩm của siêu nhân. Ban đầu bé rất thích thú với cách gọi đó và ăn thoải mái. Tuy vậy sau bé nhận ra đó chỉ là những món ăn bình thường và hết hứng thú. Mẹ bé lại tiếp tục cảm thấy khó xử. 

PED-C-267-22