Giờ Ăn Vui Nhộn - Tập 3

Tập 3 - Siêu thực phẩm

Trong tập 3 của chương trình "Giờ Ăn Vui Nhộn" các khách mời được tham gia thử thách chọn lựa các siêu thực phẩm và kết hợp thành bữa ăn phù hợp cho bé. Cùng sự tư vấn của các chuyên gia, ba mẹ sẽ có thêm kinh nghiệm lựa chọn và kết hợp các siêu thực phẩm để tạo nên bữa ăn ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.

PED-C-266-22