การดูแลและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ 

การดูแลและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ 

ผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 65 ปีควรเริ่มดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายและทำตัวให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายแข็งแรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของกล้ามเนื้อและการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีในบทความด้านล่าง